Om

Nikolaj

Flodgaard

Bach

 
 
 
 

Læring.dk


Nikolaj er uddannet folkeskolelærer og har bla. også erfaring som læringsvejleder i matematik på Løkkefondens DrengeAkademi(Projekt Esbjerg), fritidsunderviser i matematik på Esbjerg Ungdomsskole samt gæsteunderviser på Læreruddannelsen i Esbjerg (UC Syd)


Læring.dk har til formål at tilbyde individuelt tilrettelagt kompetence-og færdighedstræning, ud fra et forskningsbaseret grundlag.


Læring.dk har som mission at udvikle alternative undervisningsmaterialer og konkrete læringsforløb der kan understøtte elevens udvikling og arbejde med de faglige kompetece-, færdigheds- og vidensmål.