Målrettet-træning

Færdigheds- og kompetence udvikling

Efter udredningen starter træningen af elevens færdigheder og kompetencer. Læringsforløbet tager udgangspunkt i start-test 1.0(udredning) der er baseret på test i bla. elevens arbejdshukommelse, spatiale tænkning, almene regnefærdigheder etc.     

Dette så udfordringerne bliver lokaliseret og der er sikkerhed i at eleven bliver udfordret i sin nærmeste udviklingszone.Baggrunden for færdigheds- og kompetencetræningen er den dynamiske læringsvej(Skemaet nedenfor). Eleven bevæger sig igennem de forskellige "levels", med en løbende testning kan eleven blive sendt tilbage til et område der ikke helt er på plads endnu.